Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Överbelåning av bostaden

Nu varnar Bostadskreditnämnden för att bostadsbubblan - som vars varande ständigt diskuteras - är en realitet och att den kommer att visa sitt fyla tryne i en snar framtid. Med de nu stigande räntorna blir den tydlig och kommer att brisera inom kort.

Att underskatta riskerna i sin belåning av bostaden är uppenbarligen mycket vanligt. Att tro och hoppas på en ständig värdestegring av bostaden är naivt. Att se sitt boende som en investering borde inte vara en självklarhet. För många innebär det att nu försöka anpassa sin privatekonomi för att kunna parera de kommande räntenivåerna. De som haft otur nog att köpa sin bostad under den senaste tiden och måste sälja då det inte går ihop sig står inför en tragedi.

Varje månad ökar bostadslånen i Sverige med 13 miljarder kronor vilket innebär en årstakt på närmare 8 procent. Bostäderna är övervärderade i flertalet länder - det gäller särskilt Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Danmark och Sverige. Hög tillåten belåningsgrad, inga eller små amorteringar, ränteavdrag och möjligheter till uttag av eget kapital är har hjälpt till att skuldsätta svenskarna i denna höga takt.

Att bostaden bör betraktas så som en kostnad, det är det många som inte håller med mig om. Kanske det blir en ändring på den punkten framöver. Jag hoppas bara att inte för många barn kommer i kläm på grund av föräldrar utan förmåga att planera sin ekonomi kring boendet.

Du kan läsa Bostadskreditnämndens rapport här. Några utdrag väljer jag att lägga nedan för den late läsaren.

'Möjligheterna för hushållen att skjuta kostnaderna för bostadskonsumtionen på framtiden har varit många, vilket hushållen har utnyttjat. Hushållens skulder har ökat dramatiskt. Det är svårt att tolka denna utveckling på annat sätt än att hushållen har spekulerat i boende. Man har inte agerat rationellt utan har underskattat risken med att äga sin bostad och sett stigande huspriser och låga räntor som ett normalt tillstånd.'


'I Sverige är andelen bolån 75 procent. Men utmärkande för Sverige är inte andelen i sig utan att andelen bolån växer allra snabbast i Sverige av alla länder. Under det senaste decenniet är ökningen 18 procentenheter. De svenska hushållens växande skuldsättning har helt och hållet att göra med bostaden. De skulder som inte är bostadslån är idag ungefär 40 procent av de disponibla
inkomsterna vilket är samma andel som vi kunnat notera under de senaste 20 åren. Hushållen lånar med bostaden som säkerhet men lånen motsvaras inte av investeringar i nya bostäder. Bostadsinvesteringarna har i Sverige varit rekordlåga under de senaste 15 åren. Samtidigt har
bostadsskulderna ökat från 50 procent 1995 till 120 procent av de disponibla inkomsterna 2010.'


'Amorteringsfria lån har blivit allt vanligare i många länder under det senaste decenniet. Internationellt var denna utveckling särskilt stark under åren innan finanskrisen. Utvecklingen mot en allt större andel amorteringsfria lån är särskilt tydlig i Danmark, Nederländerna och Sverige.'


'Låga räntor är en viktig förklaring till varför det är attraktivt att välja amorteringsfria lån. Räntenivån spelar den avgörande rollen för fördelningen mellan ränte- och amorteringskostnaderna i lånekostnaden.Låga räntor gör det dyrt att amortera för den som på kort sikt vill hålla sina boendekostnader låga och det är därför lockande för hushållen att välja amorteringsfria lån. Särskilt attraktivt är det när bostadspriserna är höga och räntorna avdragsgilla. Samtidigt minskar ränteavdragens värde när räntorna är låga som de vart under senare år.'


'Sverige uppfyller alla kriterierna för snabb skuldtillväxt. Vi har, även efter det att bolånetaket infördes, en hög belåningsgrad i nyutlåningen. Vi har obegränsade ränteavdrag och det är möjligt att välja amorteringsfria lån. De verkliga amorteringstiderna på svenska bostadslån i nyutlåningen är idag omkring 100 år på småhus och närmare 200 år på bostadsrätter.'

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , intressant?

Kommentarer

  1. Jag som föddes på 40-talet skulle naturligtvis med facit i han ha lånat och köp fastighet när jag var ung.Men tack vare att jag köpte bil på avbetalning och när avbetalningen var slutförd var bilen i stort sett värdelös(det var innan dom började galvanisera bilarna)lärdejag mig att det inte var så bra att låna.Därför hann jag fylla trettio innan jag köpte min första bostadsrätt för sparade pengar.Bytte sen upp mig några gånger,och efter pensioneringen sålde jag och köpte en mindre lägenhet.Fick då ca 500000kr över efter beskattning.Eftersom jag aldrig har haft några lån så kan man säga att jag sparat ihop pengarna,eller att inflationen gjort det.

    SvaraRadera
  2. Nisse, en bra lärdom. Och du fick ju till det utmärkt med bostad utan lån. Få förunnat dessa dagar. :)

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Välkommen att kommentera här på bloggen, inget går upp emot en levande dialog. För att göra det så enkelt som möjligt men samtidigt bibehålla ett skydd mot anonymitetens nättroll krävs nu inloggning för att kommentera.
Kommentarer kräver registrering, exempelvis hos Blogger, Google, Yahoo, Wordpress eller annan OpenID-leverantör.
Håll en god ton i kommentarerna, respektera övriga kommentatorer och läsare samt håll er till ämnet. Brott mot svensk yttrandefrihet, hets mot folkgrupp, uppmaning till brott eller personliga detaljer om privatpersoner och uppenbar reklam kommer att raderas.
En del kommentarer identifieras automatiskt som spam och dyker därför inte upp förrän de avspammats. Ha tålamod!
I övrigt undviker jag att censurera så det är kommentatorns ansvar för innehållet som föreligger.

Populära inlägg