Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Fokus är allt

Apple:s legendariska grundare och karismatiska chef lämnar nu sin post. Mycket finns att säga om Steve Jobs, inte minst att han är en entreprenör få kan mäta sig med. Jag har tagit mig friheten att översätta några citat till svenska från Steve Jobs. Jag tycker att de är så pass tänkvärda att de troligen har ett stort värde för många människor, inte minst mig själv.

Vi får inte möjligheten att göra många saker och var och en av dem bör vara utmärkta. För det här är vårt liv. Livet är kort, och sedan dör du, inte sant? Och vi har valt att göra just detta med våra liv. Så det är bäst att det är förbannat bra. Det är bäst att det är värt det.


Nästan allt - andras förväntningar, all stolthet, all rädsla för pinsamhet och misslyckande - de här sakerna faller bara bort inför döden och lämnar oss med vad som verkligen är viktigt. Att komma ihåg att du ska dö är det bästa sättet jag känner till för att undvika fällan att tro att du har något att förlora. Du är redan naken. Det finns ingen anledning att inte följa ditt hjärta.


Din tid är begränsad, så slösa inte med den genom att leva någon annans liv. Fastna inte i normer - vilket är att leva utifrån andra människors resultat och tänkande. Låt inte ljudet av andras åsikter dränka din egen inre röst.


Och viktigast av allt - ha modet att följa ditt hjärta och din intiution. De båda vet på något sätt redan vad du verkligen vill bli. Allt annat är sekundärt.


Under de senaste 33 åren har jag tittat i spegeln varje morgon och frågat mig själv: Om idag var den sista dagen i mitt liv, skulle jag då vilja göra det jag nu gör idag? Och när svaret varit 'Nej' för många dagar i rad, då vet jag att något måste förändras.


Förbli hungrig. Förbli dåraktig.

Och här kommer orginaltexterna:

We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.


Almost everything–all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure–these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.


Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.


And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.


For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself: "If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?" And whenever the answer has been "No" for too many days in a row, I know I need to change something." 


Stay Hungry. Stay Foolish.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , intressant?

Kommentarer

Populära inlägg