Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

I skuggan

Ja, det lite konstigt. Men nu är jag här igen där jag en gång var. I skuggan. I solnedgången. I periferin. Där jag trivs bäst, kanske. Ingen strålkastare utan en solstråle mot mitt ansikte. En stilla kvällsbris däri jag kan notera och fundera. Min tid på en plats är över och jag har vandrat hem till min egen domän. 
Att skriva är inspiration. Varje ord ska vara avvägt och ha sin funktion. Därför lär mina texter bli mindre frekventa än förr. Men samtidigt, med stor säkerhet, intressantare i sitt innehåll. När jag lyckats som bäst med mina ord, då har jag känt mig berörd och nästan gråtmild. Och tänkt att det här, det blev bra. För precis som prat i största allmänhet så är även texterna mångfaldet större än efterfrågan. Om du ska lyssna på något så ska det vara värt tiden och uppmärksamheten. Detsamma med texten - den ska vara kärnfull, intressant, lärorik och skapa något hos läsaren. Vad detta något än är så ska det kännas värt mödan.
Jag började att skriva på den här bloggen 2007. Det ä…

Månadssummering 2016 augusti


Det är dags för en månadssummering och denna månad är det inte lika roligt att göra en. Inköp av en begagnad personbil högg ett hack i kurvan. Men det finns tröst i minskade skulder också och där fortsätter arbetet finfint. Så hur blev det hela?

Att punga ut med drygt etthundratusen kronor är en del. En glad börs och några lyckade placeringar dämpar dock fallet trots att inget nytt kapital tillfördes under månaden. Likviditeten har krympt till 23 procent och fler värdepapper han inhandlats. Värdeökningen till trots sjönk kapitaltillgångarna med 9,81 procent (57 577 kronor). Prognosen för helåret justeras till 25 procent plus (174 439 kronor).

Aggressivitet på skuldsidan drog ned denna med 0,81 procent (22 070 kronor). Prognosen för helåret är 4,05 procent (108 598 kronor).

Kvoten mellan kapital och skulder är nu 21,56 procent jämfört med förra månadens 23,48 procent. Målet för 2016 är justerat ned till 25 procent i soliditet som motsvarar ett belopp på 283 037 kronor.

Skuldsättningsgraden är nu 463 procent jämfört med månaden innans 409 procent. Årsmålet är nedjusterat att nå 394(31) procent.

Break even mellan kapital och skulder flyttas fram till 2024. Break even är alltså enbart skulder och sparkapital, inget annat. Inte huset och inte pensioner. Breakeven är ett tillstånd av jämvikt mellan skulder och kapital - ett tillstånd av skuldfrihet utan att behöva sälja kåken.

Skuldernas avbetalningstakt är något bättre denna månad och 108 598 (107 912) kronor för helåret. Om inget ytterligare kapital avsätts till amortering är vi skuldfria under år 2041 som är det år vi fyller 75 år.

Halvtrista månader som denna, då får man lyfta blicken lite. Och sedan 2011 då vi flyttade till nya kåken och drog på oss en rejält högre belåning så har vi vid årsskiftet 2016-17 mest troligt ökat kapitalet med 412 tusingar och minskat skulderna med 468. En liten men ändock en tröst.

Kampen går vidare.

Läs även andra bloggares åsikter om , intressant?

Kommentarer

Populära inlägg