Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Måluppfyllnad i april 2018


I min gedigna månadsplanering finns en ambition, eller låt oss kalla det mål, att nå ett sparande motsvarande 50 procent av våra totala inkomster. Detta sparande innefattar både amorteringar, så som bo- och studielån, och allt sparande, både lång- och kortsiktigt sådant.

Det långa sparandet är de slantar som vi ser som de soliga dagarnas pengar - att kunna gå ned i arbetstid, göra roliga saker i framtiden och kanske bli helt ekonomiskt fria. En plan är ju alltid bara en plan som kan gå i stöpet av många anledningar men att inte ha någon alls är som likt ett löv följa vindens nycker.

Denna plan har ett slutdatum när jag och frugan är c:a 62 år gammal. Huruvida detta är planens egentliga slut vet nog inte ens gudarna men det finns vissa sannolikheter i detta tillfälle - att åtminstone jag själv inte vill lönearbeta längre än så.

Lån finns med i planen - men det är mindre sannolikt att vi bor i en stor villa i denna framtid. Planen löper dock på som om vi bodde kvar i evinnerliga tider. Vid planens slut är belåningen av bostaden på dagens värde ungefär 45 procent.

Vår skattkista innehåller ungefär tre miljoner kronor vi planens slutdatum. Då använder jag mig av ett avkastningskrav på tre procent per år efter avgifter och skatter. Jag hoppas så klart på högre än så men samtidigt är en glädjekalkyl sällan sporrande.

April månad är nu summerad och avslutad. Den totala sparandedelen blev 56 procent (mål 53%). Amorteringar 12 procent av inkomsten (16%) och sparande 44 procent (37%). Långsiktigt sparande blev 40 procent av inkomsten (19%).

Det långsiktiga sparandet levererade under april med 6,64 procent i värdeökning (0,25%). Korta krediter ökade vilket föranledde att lånen ökade med en tiondels procent.

Skattkistans totala värde idag motsvarar ett månatlig uttag av dagens inkomster på 6,14 procent under femton år.

Läs även andra bloggares åsikter om , intressant?

Kommentarer

Populära inlägg