Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Ett finger i luften - i nådens år 2018 i maj månad


Jag gillar Excel och bygger ofta beräkningar däri. Tyvärr har jag en tendens att tröttna på att fylla i dem med siffror - och då gör jag ett nytt ark. Nu har jag petat ihop ett nytt som har två flikar som heter Målsparande och Uttag målsparande och dessa båda hänger ihop, inget konstigt med det. Utfallet i sparandet påverkar så klart uttaget.

Eftersom jag hade lite tid över i helgen så valde jag att redan nu stänga maj månad. Familjen Penning har tre sparformer: amorteringar, kortsparande och långsparande. De hänger alla ihop så som kommunicerande kärl och kan spilla över till varandra. Det är dock endast långsparandet som hanteras i fliken kring uttaget.

Målen per månad är att likt den rikaste mannen i Babylon spara långsiktigt 10 % och amortera 20 % av skulderna alternativt sammantaget minst 30 %. Allt sparande, där semester och buffert ingår, ska vara 53 %. Avkastningskravet är blygsamma 3 % per år.

Sköna maj välkommen och snart till sitt slut - blev du vacker även på sista raden?

Vi går ut ur månaden med en prognos på att nå ett långsiktigt sparande på 20 % och amorteringar på 17 %. Totalt skulle 55 % sparas då inkomsten var en aning högre än förväntat.

Det långsiktiga sparandet - Sunny Days - skulle öka med 1,97 % i avkastning och sparande. Lånen - Loan Days - skulle minska med 0,37 % via amortering.

Månadsbalansen skulle vara 26,05 % som är kvoten mellan sparande och lån. Den totala balansförbättringen skulle vara 22 592 kronor.

Nåddes detta var prognosen för augusti 2029 då vi, eller åtminstone jag, vill göra patron ur i arbetslivet för heltid följande:

Kapital: 2 754 526 riksdaler
Lån: 1 274 470 riksdaler

Så hur blev utfallet? Spännande!

Långsiktigt sparande slutade på 16 % av inkomsterna och amorteringarna på 15 %. Total spardel landar på 48 % av inkomsterna. Det var ju inte enligt plan? Förklaringen till den något låga nivån ligger i att vi har några sparposter som affektueras efter månadsskiftet. Men kanske vi inte riktigt når målen.

Sunny Days förbättras med knappt 5 % under maj månad, lite mer än dubbelt så bra som plan. Bakomliggande orsaker är en god värdeutveckling under månaden, inte minst i Spiltan-aktien.

Loan Days minskar med 1,3 % vilket är mer än fyra gånger bättre än plan. Här finns en rejäl nedbetalning av korta krediter så som huvudorsak.

Månadsbalansen slutar på 27,07 % och en total balansförbättring på 66 511 kronor.

Prognosen till 2029 förbättrades därmed till 2 782 194 kronor i kapital och 1 250 302 kronor i lån vilket är 27 668 kronor plus respektive 24 168 kronor bättre än föregående prognos.

Break Even mellan lån och kapital nås november 2024.

Jag funderar på vilken belåning som är lagom. Alla lån vi idag har utgör 78 % av bostadens aktuella värdering, jag klumpar in även studielån och korta krediter här. Jag resonerar som så att eftersom det idag finns ett amorteringskrav ned till 50 % av bostadsvärdet så är det kanske det som ska vara målsättningen? Med nuvarande amorteringstakt når vi detta i maj 2024. Därefter ska vi kanske enbart investera? Vad tror du?

Uttaget av målsparandet är tänkt att påbörjas när jag och fru Penning fyller 62 år så som i ett led att gå ned i arbetstid eller tidigare pension. Jag har två uttagsmodeller där jag räknar på att ta ut ett fast belopp per månad och ett där vi har ett procentuellt uttag med en viss uppräkning över tid. Här kan jag laborera med olika uttagstider och belopp. Det skulle exempelvis kunna se ut så här.

I denna graf har jag valt uttagstid till 15 år, vilket är vår minstatid pengarna bör räcka. En förväntad årlig avkastning på 2 %, årlig uppräkning 15 % samt uttagsprocent 8 %. I detta scenariot tar pengarna i princip slut, antingen under år 18 eller år 20. Kul att testa olika utfall.

Sunny Days kommer enligt prognos finansiera 27 % av våra löner idag under 15 års tid. Vi hoppas på en fortsatt god utveckling trots en relativt begränsad risknivå på sparandet.

Så, nu njuter vi av solen medan det varar.

Läs även andra bloggares åsikter om , intressant?

Kommentarer

Populära inlägg