Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Vid vatten - nådens år 2018 i juli månad


Vi går ut ur månaden med en prognos på att nå ett långsiktigt sparande på 18 % och amorteringar på 16 %. Totalt skulle 53 % sparas.

Det långsiktiga sparandet - Sunny Days - skulle öka med 1,8 % i avkastning och sparande. Lånen - Loan Days - skulle minska med 0,38 % via amortering.

Månadsbalansen skulle vara 28,46 % som är kvoten mellan sparande och lån. Den totala balansförbättringen skulle vara 22 447 kronor.

Nåddes detta var prognosen för augusti 2029 då vi, eller åtminstone jag, vill göra patron ur i arbetslivet för heltid följande:

Kapital: 2 752 460 riksdaler
Lån: 1 261 288 riksdaler

Så hur blev utfallet? Spännande!

Långsiktigt sparande nåddes med råge vilket är 22 % av inkomsterna. Även denna månad är sommarens lättjefulla och vi trivs med att äta och fika ute.  Men det är väl också det som kallas att leva livet? Amorteringarna nådde 14 % vilket är där vi hamnar med nuvarande takt. 

Sunny Days förbättras med knappt 3 % under månaden, nästan dubbelt så bra som plan även denna gång. Bakomliggande orsaker är en fortsatt hyfsad värdeutveckling under månaden på 0,81 % och sparandedelen, så klart.

Loan Days minskade med 0,27 % vilket är sämre än plan. Kreditbalansen går på fel håll men jag skyller på semestertider. Att skulderna minskar totalt sett är likväl godkänt.

Månadsbalansen mellan kapital av lån slutar på 28,75 % och en total balansförbättring på 27 686 kronor.

Prognosen till 2029 förbättrades till 2 763 645 kronor i kapital men försämrades till 1 264 073 kronor i lån. Summa lån och kapital i prognosen stannar på 1 499 572 kronor.

Break Even mellan lån och kapital nås november 2024 vilket är en månad bakåt jämfört med föregående månad.

Kommentarer

Populära inlägg