Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Eget kapital


Privatekonomi ska vara inspirerande. Och att vårda och omhulda den är av vikt - hur du gör det är ointressant. Västkustinvesterarens inlägg kring hemmets egna balansräkning, som jag sprang på häromdagen, är en sådan inspirationskälla. Familjens ekonomi är i det stora hela väldigt likt hur ett företag fungerar med kostnader och intäkter. Så varför inte göra dig en egen balansräkning? Så ser du ju hur sunda finanser ditt företag har!

Så helt frankt kopierade jag Västkustinvesterarens upplägg och lade in i excel. Och när man väl gjort så blir det naturligt att titta på nyckeltal som härör till just företags finansiella hälsa.

Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av kapitalet som är företagets egen - den motsvaras alltså inte av skulder. Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus skulderna. Man kan också uttrycka det som att det egna kapitalet är företagets nettoförmögenhet. I privatekonomin är det dina egna slantar!

Skuldsättningsgrad är ett sådant som visar på företagets finansiella risk och räntekänslighet vilken också ökar vid ny belåning. Beräknas som skulder/eget kapital och kan ses som den finansiella styrkan. Kvoten bör så klart vara så liten som möjligt. Dock har många svenskar idag så stora bolån att de har en skuldsättningsgrad på flera hundra procent. De stigande bostadspriserna har dock för många varit en bra affär. Dock ska man notera att för att det ska vara lönsamt att öka skuldsättningsgraden måste räntekostnaden vara lägre än den förväntade avkastningen på investeringen. Hur många räknar på detta konkret?

Soliditet visar istället företagets långsiktiga stabilitet och förmåga till betalning och beräknas förenklat som eget kapital/tillgångar. Hur stor del av tillgångarna är finansierade med eget kapital? I Sverige är ett vanligt soliditetsmål mellan 30 och 40 procent - ju högre desto stabilare.

Hur ser det ut med likviditeten? Var finner man svaret på den frågan? Ja, du gissade rätt - i balansräkningen och visar företagets omedelbara betalningsförmåga av kortfristiga skulder. I en privatekonomi är detta allt från kontanter till det som omedelbart kan hämtas från exempelvis bankkontot. En tumregel på en god kassalikviditet är över 100 procent. Understiger kassalikviditeten 100 % kan exempelvis anläggningstillgångar, din bil kanske, behöva avyttras för att kunna betala kortfristiga skulder. För egen del beräknar jag likviditeten baserat på likvida medel och kortfristiga skulder.

Inventarier ska skrivas ned årligen så att de är rimliga. Kan man verkligen sälja bilen till det bokförda värdet? För egen del håller jag värderingen låg. Genom en analys av värdet på tillgångarna kan du förutse behovet av framtida investeringar.

En gång om året kan det vara spännande att göra en egen balansräkning och jämföra med den föregående - hur gick året?


Kommentarer

Populära inlägg