Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Mot skyar - nådens år 2018 i augusti månad


Vi går ut ur månaden med en prognos på att nå ett långsiktigt sparande på 17 % och amorteringar på 15 %. Totalt skulle 49 % sparas.

Det långsiktiga sparandet - Sunny Days - skulle öka med 1,76 % i avkastning och sparande. Lånen - Loan Days - skulle minska med 0,38 % via amortering.

Månadsbalansen skulle vara 29,37 % som är kvoten mellan sparande och lån. Den totala balansförbättringen skulle vara 22 499 kronor.

Nåddes detta var prognosen för augusti 2029 då vi, eller åtminstone jag, vill göra patron ur i arbetslivet för heltid följande:

Kapital: 2 763 645 riksdaler
Lån: 1 264 073 riksdaler

Så hur blev utfallet? Spännande!

Långsiktigt sparande blev sparsmakat med 9 % av inkomsterna. Tunt och eländigt. Ursäkterna saknas. Amorteringarna nådde även den 9 % av inkomsterna.

Sunny Days förbättras med dryga 2 % under månaden vilket är utmärkta siffror. Bakomliggande orsaker är en fortsatt mycket god värdeutveckling under månaden på 1,25 % . Denna månad var Lysa den klaraste stjärnan på himlen.

Loan Days minskade med ingenting alls - eller 77 kronor i reda slantar. Till viss del beror detta på att en del av amorteringarna sker i kommande vecka.

Månadsbalansen mellan kapital av lån slutar på 29,41 % och en total balansförbättring på 16 940 kronor.

Prognosen till 2029 försämrades till 2 639 177 kronor i kapital, så också lån som försämrades till 1 365 553 kronor i lån. Summa lån och kapital i prognosen stannar på 1 365 553 kronor.

Break Even mellan lån och kapital nås februari 2025 vilket är tre månader framåt jämfört med föregående månad.

Kommentarer

Populära inlägg