Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

I riktning - nådens år 2018 i oktober månad


Att oktober avvek, det kan vi väl vara överens om? Att det gick utför med än det ena och det andra indexet var ett faktum. Min relativt defensiva hållning höll dock emot utförlöpet väl och slutade faktiskt på plus, om än modest.

Vi gick in i oktober med en prognos på att nå ett långsiktigt sparande på 16 % och amorteringar på 16 %. Totalt skulle 50 % sparas.

Det långsiktiga sparandet - Sunny Days - skulle öka med 1,67 % i avkastning och sparande. Lånen - Loan Days - skulle minska med 0,38 % via amortering.

Månadsbalansen skulle vara 30,14 % som är kvoten mellan sparande och lån. Den totala balansförbättringen skulle vara 22 175 kronor.

Nåddes detta var prognosen för augusti 2029 då vi, eller åtminstone jag, vill göra patron ur i arbetslivet för heltid följande:

Kapital: 2 681 030 riksdaler
Lån: 1 289 192 riksdaler

Så hur blev utfallet? Det blev en tumme..

Långsiktigt sparande nåddes endast 10 procent av inkomsterna. Varför blev det så? Ett vidlyftigt leverne. Skam. Amorteringarna nådde åtminstone 13 % vilket är i sin ordning.

Sunny Days förbättras med knappt 0,54 % under månaden vilket är en bit efter plan.

Loan Days minskade med 0,15 % vilket är sämre än plan. Kreditbalansen går på rätt håll. Att skulderna minskar totalt sett är likväl godkänt.

Månadsbalansen mellan kapital av lån slutar på 29,74 % och en total balansförbättring på 8 041 kronor.

Prognosen till 2029 är 3 015 364 kronor i kapital och  1 1554 872 kronor i lån. Summa lån och kapital i prognosen stannar på 1 460 492 kronor.

Break Even mellan lån och kapital nås januari 2025.

Kommentarer

Populära inlägg