Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

I skuggan

Ja, det lite konstigt. Men nu är jag här igen där jag en gång var. I skuggan. I solnedgången. I periferin. Där jag trivs bäst, kanske. Ingen strålkastare utan en solstråle mot mitt ansikte. En stilla kvällsbris däri jag kan notera och fundera. Min tid på en plats är över och jag har vandrat hem till min egen domän. 
Att skriva är inspiration. Varje ord ska vara avvägt och ha sin funktion. Därför lär mina texter bli mindre frekventa än förr. Men samtidigt, med stor säkerhet, intressantare i sitt innehåll. När jag lyckats som bäst med mina ord, då har jag känt mig berörd och nästan gråtmild. Och tänkt att det här, det blev bra. För precis som prat i största allmänhet så är även texterna mångfaldet större än efterfrågan. Om du ska lyssna på något så ska det vara värt tiden och uppmärksamheten. Detsamma med texten - den ska vara kärnfull, intressant, lärorik och skapa något hos läsaren. Vad detta något än är så ska det kännas värt mödan.
Jag började att skriva på den här bloggen 2007. Det ä…

LuradDet orange kuvertet är här och på pensionsmyndighetens hemsida hittar du det. Det orange kuvertet i all sin hotfulla framtoning är till största del meningslöst då det egentligen är ett årsbesked kring din allmänna pension - inkomstpension och premiepension. I korthet är det två kolumner med värde in och värde ut. Därför är det nog så att det orange kuvertet har spelat ut sin roll eftersom hemsidan i sig ger så mycket bättre information. Att man sedan av någon outgrundlig anledning måste logga in på en annan sida - minpension.se - för att se tjänstepensionen är en gåta.

Reinfeldt ville vi ska jobba längre. Reinfeldt själv har tidigare uppmärksammats för att han tog ut fullt avgångsvederlag på 156 000 kronor i månaden efter att han avgick som statsminister. Detta samtidigt som han höll föreläsningar för 100 000 kronor i timmen. Miljonintäkterna gick in i hans företag och han tog inte ut någon lön, vilket innebar att han slapp göra avdrag på avgångsvederlaget. Det är skillnad på folk och folk.

Nåväl, var och en är sin egen lyckas smed. Att göra sin hemläxa och en pensionsprognos är alltid intressant. I den simulator som MinPension erbjuder är min prognos 30 600 kronor i pension vid 65 års ålder och den sjunker successivt ned till 25 800 kronor efter 85 års ålder. Om jag istället väljer att avsluta mitt arbetsliv vid 62 års ålder blir beloppet 26 000 kronor och fallande till 21 400 kronor. Skillnaden efter skatt blir c:a 3 000 kronor per månad. Ett sådant belopp är inte värt tre år extra i heltidsarbete enligt mig.

Simulatorn är så snäll att den till och med tillåter mig att sluta arbeta nu idag och inte dra in en enda krona mer framåt. Då skulle jag ändå få pension vid 62 år på c:a 20 100 kronor fallande till 15 200 kronor. En skillnad på 3 779 kronor per månad efter skatt eller 11 % lägre.

Om jag väljer och tillåts arbeta 80 procent från idag till 62 års landar pensionen på 1 900 kronor mindre eller c:a en tusenlapp per månad. Detta är något jag ganska säkert avser att göra om möjligt - femdagarsveckor är förlegat.

Det får mig att fundera kring vilka incitament som egentligen finns för att jobba längre, om vi nu bortser från kommande tvingande lagstiftning. För just nu arbetar jag för mitt uppehälle just nu men också för en högre pension motsvarande knappt fyratusen kronor per månad eller ungefär en procent högre pension per år. Det finns ju bättre vägar att vandra, eller hur?

En väg är lönen - byta jobb eller förhandla duktigt torde ge de flesta ett antal procent per år som kan investeras för framtiden. De investerade pengarna, i sin tur, avkastar i genomsnitt bättre än en eller några procentenheter. En annan är ett mindre vidlyftigt leverne.

Ett eget sparande kan användas för att leva av eller att dryga ut sin pension med. Planering är A och O. Jag har sett lite för många som tagit ut sin tjänstepension på kortast möjliga tid och levt loppan under fem år men som sedan tvingats leva synnerligen spartanskt. I min värld får istället varje del bidra olika mycket under olika tider i livet men med ett fokus på de första femton pensionsåren. Överlever jag dom är nog tacksamheten över livet tillräckligt.

Hur resonerar du kring pension? Eller är du fortfarande ung och sorglös?

Kommentarer

Populära inlägg