Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Kassa flöden


Det är vanligt att man tror att man ha kontroll på sina inkomster och utgifter. Vissa har en naturlig fallenhet att hantera sitt kassaflöde utan någon speciell bokföring men de går nog att räkna på fingrarna. Nej, det är snarare så att många tror sig ha kontroll - men när man sedan frågar dem hur stor exempelvis elräkningen är i genomsnitt över året svajar man på målet.

Behöver du ha kontroll? Kanske inte du, även om det är sannolikt. Vet du förresten vad kassaflöde är? Detta är ett företagsbegrepp som i högsta grad lever också i en privatekonomi - pengar som kommer in och pengar som försvinner ut. Ett positivt kassaflöde, vilket betyder att du inte gör av med alla slantar varje månad, är synnerligen eftersträvansvärt.

Att budgetera är vad folk behöver i gemen. Och budgetera är inte detsamma som att föra kassabok. En kassabok visar bara hur det var och inte hur det blir medan ett budget är planen framåt. Detta betyder också att en kassabok är statisk medan en budget lever och pulserar.

Som jag nämnde tror många människor att de har kontroll på sina pengar när så inte är fallet. Det är också i princip omöjligt utan att budgetera med ett verktyg likt You Need A Budget där varje liten krona finns i systemet och har ett ändamål. De flesta människor lever också från lön till lön och har inte pengar i sitt kassaflöde avsatta för kommande kostnader. Inte helt få människor brottas också varje månad med en kreditskuld, via olika kort, att betala varje månad.

Ett kreditkort fungerar i princip som så att du har en period som du behöver betala av skulden under innan det börjar ticka ränta. De allra flesta hanterar detta fint och betalar av skulden i tid - du betalar av och det känns i sin ordning. Men i verkligheten är du alltid en månad efter eftersom du konsumerar pengar som du inte har. Det är en fördel med att bryta denna cykel och se kreditkortsskulden för vad den är - en skuld. Att betala av skulder är en dygd och att ha täckning för kreditkortskostnader under månaden som kommer är bra för magen.

Med en budget tenderar du att byta fokus ifrån att hålla koll på kostnader till att fundera kring prioriteringar - och detta är viktigt. Vad vill du verkligen att dina pengar ska användas till - och inte?  Med en budget har varje krona i din skattkista ett jobb att utföra, inga slantar är sysslolösa. Med hjälp av de fyra reglerna för budget så har du de verktyg du behöver för att lyckas.


Kommentarer

Populära inlägg