Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

I skuld


Skulder är inte oskyldiga. Jag hatar skulder. Iallafall de som kostar ränta.

Idag ligger medel-Svensson på en skuldkvot på 187 procent. Det innebär att svenskarnas skulder i genomsnitt är lite mindre än dubbelt så stora som ett års inkomst efter skatt. Jämför man i stället skulderna med tillgångarna blir skuldkvoten ungefär 21 procent, vilket innebär att tillgångarna är fem gånger så stora som skulderna. Men det är genomsnitten, de individuella variationerna är förstås storadå många hushåll saknar skulder medan andra har skulder som är många gånger årsinkomsten.

Bilden nedan visar genomsnittet i landet på skuld i förhållande till disponibel inkomst, alltså inkomst efter skatt. Den ligger alltså på runt 185 % men det är för många en väldigt låg siffra då många nya bolånetagare kan ligga upp mot 400-700 % skuld i relation till disponibel inkomst. Den som tjänar 30 000 får ut ca 23 000 i disponibel inkomst. Har man ett bolån på ca 1,5 miljoner så är skulden i förhållande till disponibel inkomst ca 550%.

Hur mycket ränta svenskarna betalar har successivt minskat under denna samma tid. Hur många har sparat ihop en buffert för räntehöjningar, tro?

I Bobarometern, en undersökning gjord av Svensk Fastighetsförmedling, säger 46 % av bostadsägarna att de oroar sig för ränteutvecklingen. Var femte person uppger att de inte kommer klara om deras boendekostnader ökar med mer än 3 000 kronor. Men samtidigt säger hela 14 % att de skulle klara att den månatliga boendekostnaden ökar med mer än 11 000 kronor.

Svenskarna är betydligt mer oroade över stigande bolåneräntor idag än bara för två år sedan. Under 2016 svarade 62 procent att de inte alls var oroade, vilket kan jämföras med årets siffra som ligger på 36 procent.

Men många av svenskarna är ändå förberedda, och en tredjedel av de tillfrågade har en sparbuffert på över 100 000 kronor för oväntade utgifter. 9 % saknar dock buffert helt och hållet och där är unga mellan 18-29 år överrepresenterade.

Hur ser dina egna nyckeltal ut? Hur stor buffert har du? Hur stor boendekostnad klarar du av om den stiger? Hur stor är din skuld i förhållande till nettoinkomst?

Familjen Penning har ingen reell budget utan blott ett kapital men kan lätt mönstra etthundratusen på tre dagars varsel. Vi skulle kunna hantera räntor utan bekymmer uppåt 10 procent men där lär vi inte hamna. Skuld i förhållande till nettoinkomst ligger på runt 260 % men är inget som bekymrar oss.

Kommentarer

Populära inlägg