Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Månadssummering 2020 juni

Njuter av trädgården. I år har jag försökt utöka med blommande växter som bin och fjärilar älskar. Stäppsalvia är nytt men har mycket lavendel som också är populärt. Har tre nässefjärilar som verkar vara buddies då de hänger mest hela dagarna. Upplever dock att det är färre insekter i år vilket är lite oroande. Vart har alla humlor tagit vägen? En fem eller sex stycken är allt som besöker min rabatt. Känner en oro för våra små trädgårdsmästare.
Värmen har stundtals varit brutal denna månad och hemarbetet tungt ibland. Men nu när vi summerar juni månad ska föll inkomsten in väl. Skatteåterbäring och normala inkomster gav ett gott belopp. Och även om vi lever gott och inte snålar alls nådde vi ett sparande på 32% varav långsiktigt 22%. Avkastningen totalt sett var dock negativ med -0,25% vilket innebar att Sunny Days™ steg med 1,68% insatt kapital medtaget. På något sätt är det mentalt tillfredsställande att kunna öka kapitalet även vid nedgång. Sedan årsskiftet är guldhönan 8,74% fetare…

Stilla sinne


Sedan jag blev upplyst, något jag återkommer till, så ser och hör jag så tydligt hur människor i min omgivning lägger så stor vikt vid sina känslor men också hur de får dessa känslor. Hela deras tillvaro styrs av vilka känslor de har för stunden. Exemplen är många och varierade men har några gemensamma nämnare.

En av dessa är att jag blir ledsen eller glad, eller får någon annan känsla, för att någon gör eller säger något. En annan är att jag blir ledsen eller glad när jag upplever en plats, ett rum, en tid, ett sällskap och så vidare. Och glädjande nog kan inget vara mera fel. Alla våra upplevelser kommer från oss själva.

Människan är en tänkande varelse vilket både är vår välsignelse och förbannelse. Mycket av dagens psykiska ohälsa, påstår jag, beror inte av sjukdom utan av för mycket tid till tänkande och klurande. Vår förmåga att via tanken ta oss till händelser ifrån förr eller till en kommande framtid är fantastisk. På så sätt kan vi rekapitulera och planera. Det som sätter krokben för oss är att vi tar för mycket av vårt tänkande på för stort allvar eller ens lägger någon vikt vid det. Tankar flödar ständigt genom vårt medvetande och för många av dessa tar vi tag i och gör verkliga.

Redan på 1970-talet formulerade Sydney Banks the nature of the mind och har sedan dess ägnat sig åt att sprida sina upptäckter. I grunden är budskapet att alla metoder och tekniker för psykisk hälsa är i mångt och mycket onödiga - det går inte att fixa dina tankar.

Enligt Banks formulering är tanken en gåva - en gåva för att skapa tillfälliga subjektiva bilder i sinnet. Och det är bra, det finns mycket välbefinnande i tanken. Det går dock inte att tänka rätt. Vi människor kan inte styra tankarna utan de flödar ständigt genom vårt medvetande. Att inse att vårt välbefinnande enbart beror av att vi tänker är viktigt. Det är helt orealistiskt att försöka hantera tankar. Om du tänker en tokig tanke så kan du rycka på axlarna åt den eller ta den på allvar. Och en tanke som du tar på allvar blir verklig för dig.

Vårt medvetande gör att tankar kommer till liv via våra sinnen. Tankarna kan då te sig väldigt verkliga - trevliga eller skrämmande. Men det är ingen verklighet och när du kan inse detta så kan de mest övertygande och känslomässiga upplevelserna tas med ro och perspektiv - det var ju bara en tanke och tanke är inget alls eller på sin höjd några miniblixtar i din hjärna.

Känslor som tacksamhet, sinnesfrid och samhörighet är de viktigaste känslorna hos oss människor. Även om dessa känslor kan åsidosättas av människors momentana tankar, utgör dessa känslor grundinställningen, homeostasen, i mänsklighet. Alla negativa känslor som kommer till dig är tillfälliga och värda att bortse ifrån. Ignorerar du dem så försvinner de.

Fri vilja är både friheten att tänka vad vi vill och friheten att betrakta våra tankar som vi finner lämpligt - agera på eller ignorera dem. När vår nivå av förståelse kring vad tankar är ökar upplever vi mer fri vilja. Vi blir mer bekväma och accepterar mer det faktum att vi slutligen inte kan hantera eller kontrollera vårt tänkande och att vi inte heller behöver kontrollera det.

Ett stilla sinne, när vi är som allra mest närvarande i ögonblicket, är också människans grundinställning. Ett tyst, reflekterande sinne är förknippat med kraftfulla fördelar som insikt, frihet från stress och känslor av samhörighet. Många tror att det krävs discipliner, tekniker och ritualer för att få tillgång till ett stilla, meditativt sinne. Så är det inte alls utan det räcker med insikterna kring vad tankar är. Vad är tankar? Inget alls.

Kommentarer

Populära inlägg