Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

I skuggan

Ja, det lite konstigt. Men nu är jag här igen där jag en gång var. I skuggan. I solnedgången. I periferin. Där jag trivs bäst, kanske. Ingen strålkastare utan en solstråle mot mitt ansikte. En stilla kvällsbris däri jag kan notera och fundera. Min tid på en plats är över och jag har vandrat hem till min egen domän. 
Att skriva är inspiration. Varje ord ska vara avvägt och ha sin funktion. Därför lär mina texter bli mindre frekventa än förr. Men samtidigt, med stor säkerhet, intressantare i sitt innehåll. När jag lyckats som bäst med mina ord, då har jag känt mig berörd och nästan gråtmild. Och tänkt att det här, det blev bra. För precis som prat i största allmänhet så är även texterna mångfaldet större än efterfrågan. Om du ska lyssna på något så ska det vara värt tiden och uppmärksamheten. Detsamma med texten - den ska vara kärnfull, intressant, lärorik och skapa något hos läsaren. Vad detta något än är så ska det kännas värt mödan.
Jag började att skriva på den här bloggen 2007. Det ä…

Den gyllene medelvägen


Pension röner för mig ett ständigt intresse. Det handlar om frihet från arbete i den form den just nu är. Och det handlar inte enbart om att sluta arbete helt utan mindre och mindre över tid. Jag har funderingar att antingen sluta arbeta helt vid 62+ eller gå ned markant i tid och kanske göra två dagsverken per vecka. En ny potentiell arbetsgivare jag sökt jobb hos erbjuder sådana möjligheter för äldre medarbetare så det spåret är öppet.

En ny rapport från Pensionsmyndigheten visar tvärsemot alla jobbiga politikers åsikter att gå ned till halvtid de sista åren i arbetslivet spelar liten roll för pensionen. Det är den så kallade förmånsbestämda tjänstepensionen som berörs i rapporten.

Den pensionen beräknas på lönen under det sista arbetade året eller de sista arbetade fem eller sju åren, beroende på vilket kollektivavtal som gäller. Sett ur den logiken borde tjänstepensionen halveras för den som går ner på halvtid åren före pensionering. Men så är det inte i praktiken. Det finns mekanismer i avtalen som gör att hela arbetslivet räknas in i pensionen, inte bara de sista åren.

En kommunanställd med 41 000 kronor i lön och som går ner på halvtid de sista fyra åren förlorar knappt 350 kronor före skatt i tjänstepension. En statligt anställd med 50 000 i slutlön förlorar cirka 1500 kronor i månaden före skatt av att jobba halvtid de sista yrkesåren. Det är kaffepengar!

Din ålder spelar dock roll för hur stor skatten på pensionen blir. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. Skälet är att grundavdragen är olika. För 2020 är det personer som är födda 1954 och tidigare som omfattas av den lägre skatten. Även om du fortsätter att arbeta så sänks din skatt från det år du fyller 66 år.

Så genom att gå ned i tid och att dryga ut sin lön med besparingar och sedan ta ut pension först efter 66 års ålder tycks vara den gyllene medelvägen.


Kommentarer

Populära inlägg