Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Epigram


Glad påsk på dig! Ännu en märklig vecka är över med allt från permitteringar till uppsägningar. Oavsett så har många ledigt nu några dagar och med det lite tid över till sig själv. Själv har jag så många hobbies och nöjen att tiden inte räcker till oavsett om jag jobbar eller är ledig.

I veckan har jag funderat lite på det som kallas epigram. Ett epigram är en kort dikt, ofta med en satirisk udd och kommer ifrån grekiskan som betyder påskrift eller inskrift. Användningsområdet har inte helt sällan varit polemiskt. Och just polemiska uttryck är viktiga i alla tider - i motgång som framgång. Polemik? Ja, i korthet retorik för att stödja en viss position, inte sällan i kontroversiella ämnen.

Några av de mer kända följer i oförställd engelska:

I can resist everything but temptation.
Oscar Wilde

No one is completely unhappy at the failure of his best friend.
Groucho Marx

If you can't be a good example, you'll just have to be a horrible warning.
Catherine the Great

Jag kan verkligen känna igen mig i alla dessa tre. Kan du?

Epigram är i sig kontroversiella för det går att diskutera vilka uttryck som är epigram eller inte. Oavsett så kan de användas som ett mantra. Vad ett mantra egentligen är finns det inget enkelt svar på. Ordet mantra kan brytas ner till två delar: man vilket betyder sinne och tra vilket betyder transport. Med andra ord är mantra ett sinnets instrument för att ta dig någonstans.

Med hjälp av mantra kan du behålla ditt fokus och stanna kvar i dina tankar. Du har först en avsikt och använder sedan ditt mantra för att behålla fokus på denna avsikt. På samma sätt som ett frö planteras med avsikten att blomstra till en vacker växt kan ett mantra betraktas som ett frö som kan ge energi åt en avsikt. Och vem behöver inte det?

Mantra och epigram har dessa styrkor. Några favoriter följer här från stoikerna:

Character is fate
Heraclitus

Life is only perception 
Democritus

You become what you give your attention
Epictetus

Till och med Memento mori (kom ihåg att du är dödlig) och Amor fati (kärlek till ödet) är korta påminnelser om vad vi inte bör glömma bort. Abraham Lincoln skapade sitt eget mantra kring livets förgänglighet som i sig är vacker: And this too shall pass.

Några favoriter följer här som jag önskar att du kunde finna något i:

The obstacle is the way
Det finns inget som är så illa att vi inte kan göra något gott från det. Vi kan välja att behandla varje problem som en möjlighet,

Ego is the enemy
Inget problem löses genom att lägga till sitt ego. Stolthet gör oss ignoranta, otåliga och självbelåtna. Vi kan inte lära oss något om vi tror att vi redan vet.

Stillness is the key
Du kan öka farten genom att sakta ned. Människan kan bara fokusera, vara lycklig och se världen klart när hon lämnar överengagemang och passion och söker lugn och stillhet.

Vad som är i vägen är vägen. Tänk mindre på dig själv. Sakta ned för att öka takten.

Att upprepa mantran är att skapa muskelminnen. Upprepa till det blir en del av vem du är. Sådant är mantrat i sin natur - något att komma tillbaka till, att luta sig mot i tider av problem och stress. Det är ett verktyg för fokus och ett sätt att leva.

Kommentarer

Populära inlägg