Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte.

Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprakt …

Inteckning


Inkomster kommer i det skilda lag. Även om lönearbete inte längre är så modernt eller populärt är det likväl ändå så som det stora flertalet får sin inkomst. Hur var och en sedan värderar dessa pengar är också synnerligen varierande - det är nog så att vi tenderar att inte se slantarna så värdefulla som de borde vara. Vi lägger ned så mycket av vår korta levnad i detta förvärv. Kortsiktig tröst erhåller alltför många kronor är min uppfattning. 

Att köpa något för dina pengar är inget fel. Inte så länge du äger dina slantar. Lön som du fått. Pengar du har. Lite sämre är kreditköp som tenderar att gå överstyr. Av någon anledning är det lättare att köpa för framtida inkomster än av de pengar du redan har. Krediter är å andra sidan inget problem så länge du reglerar inköpen innan de börjar kosta dig ränta. Så gör vi själva i familjen Penning där jag och frun har vars ett kort där alla löpande inköp görs. Vi får också lite bonus på det hela. 

Men sedan har vi inteckningarna av framtida inkomster över tid. Inköp som du gör där du tecknar ett kontrakt - det kan vara bostaden, en personbil eller någon kapitalvara. Den sammansatta bilden är att du köper något som du sedan delbetalar enligt en överenskommen plan och som nästan alltid innehåller en räntekonstnad. För varje sådan inteckning äts en bit av din månataliga inkomst upp.

Låt oss ta en personbil som exempel. Ett billån där du amorterar femtusen kronor per månad samt en räntekostnad utslagen över amorteringstiden. I ett sådant scenario kanske du intecknat 5 500 kronor per månad i tre år. 

Att köpa en bostad är en inteckning. Du amorterar och betalar ränta och det äter upp en del av ditt löneutrymme. Många ser sin bostad som en investering, något jag själv inte gör, och ser en värdeökning som något som man kan låna än mer pengar på. Oavsett så är en sådan ökad belåning ytterligare en tårtbit som äts upp i din lönekaka och det blir mindre över till annat.

Studielån är också en inteckning. Du lånar till ditt uppehälle under studietiden och amorterar sedan med en ränta under många år. Även om studier kan ses som en god investering i många fall är det likväl en inteckning av din inkomst månatligen. 

Det finns ytterligare inteckningar som inte ter sig lika uppenbara. Allt från det månatliga busskortet till livsmedel. Allt är en inteckning i varierande grad. Du måste äta och något kostar alltid även det. Genom att föra kassabok får du en uppfattning av varje kostnads inteckningsgrad i genomsnitt. För vad blir över efter att du betalt alla inteckningar?

Jag är av den uppfattningen, efter gedigna empiriska studier, att ju färre inteckningar desto roligare i vardagen!


Kommentarer

Populära inlägg